Zastępstwa w dniu 2021-10-21 czwartek
Joanna Baczkowska
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 E - j.polski, 39 Arleta Nowak  
3 3 cb - j.polski, 39 Izabela Jarecka  
4 3 cb - j.polski, 39 Elżbieta Szymańska  
5 1 E - j.polski, 39 Joanna Blajchert chemia
6 1 E - j.polski, 39 Izabela Jarecka  
7 2 F - j.polski, 39 Izabela Jarecka  
8 2 F - j.polski, 39 Sabina Strychowska  
       
Joanna Bąk
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 gh - u_przyroda, 43 Alina Wojewoda matematyka
6 1 D1 - biologia, 45 Daria Paluchowska-Prochot  
7 2 A - biologia, 45 Katarzyna Dembowska  
       
Leszek Ćwikła
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 E(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 G(2) - informatyka, 51 Joanna Sikora złączenie grup;s.52/51-j.nierm.
3 2 C(2) - informatyka, 51 Joanna Sikora złączenie grup;s.52/51-j.nierm.
9 2 D(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Barbara Janik
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 D1(1) - r_angielski, 27 Anna Jackowicz  
5 2 D(2) - r_angielski, 45 Bożena Zajączkowska  
6 Język angielski 3AF - j.angielski, Msg Daria Pacholec  
7 1 D1(1) - j.angielski, 43 Aneta Mucha  
8 Język angielski 2ACG - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 Język angielski 2ACG - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Rafał Kempka
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 E - historia, Met Artur Stanilewicz biologia
6 3 fmg - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Joanna Rachuba
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 A - muzyka, 58 Katarzyna Sygit za ostatnią lekcje;gr.2
9 Zajęcia pozalekcyjne wiedzy (koła przedmi 3ABCDEFG - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Dorota Żołędziewska
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 bh - r_wos, 40 Hanna Słodowicz matematyka
6 1 C - wos, 43 Sławomir Zgliński matematyka
7 2 E - wos, 47 Arleta Nowak j.polski
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN