Regulamin konkursu chemicznego

Zadania miesiąca

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I i II o profilu biologiczno – chemicznym.
2. Uczestnictwo w konkursie polega na systematycznym comiesięcznym rozwiązywaniu zadań.
3. Na początku każdego miesiąca będą publikowane zadania miesiąca dla klas I i II. Polecenia należy przepisać na podpisaną kartkę A4, zadania rozwiązać i oddać nauczycielowi prowadzącemu szkolny konkurs chemiczny.
4. Zadania należy oddać do końca danego miesiąca. Prace dostarczone po upływie terminu nie będą sprawdzane.
5. Za każde zadanie uczeń może otrzymać 1, 2 lub 3 pkt. W zadaniach uczeń powinien przedstawić cały tok rozumowania.
6. Nauczyciel prowadzący konkurs sprawdza pracę i przyznaje odpowiednie punkty za każde zadanie. Pod koniec roku szkolnego punkty zostają podliczone. Tytuł Laureata otrzymują uczniowie z największą liczbą punktów na każdym poziomie klas.
7. Szkolnym organizatorem konkursu jest Anna Hoffmann - Rothe.

 

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła